Promienniki gazowe - ich sposób i zasada działania

Zasada działania promienników gazowych jest oparta o spalanie mieszaniny gazu z powietrzem, które odbywa się w zależności od rodzaju promienników gazowych. W promiennikach gazowych ceramicznych miejscem takim jest perforowana płyta ceramiczna, z której jest wykonany palnik urządzenia. Wiązki energii cieplnej, która powstaje w wyniku spalania mieszanki gazowo - powietrznej są kierowane na powierzchnie przeznaczone do ogrzania za pomocą osłoniętych reflektorów. Znajdują się one w aluminiowej osłonie, która dodatkowo zabezpiecza całą konstrukcję.

Promienniki gazowe rurowe, to drugi rodzaj urządzeń grzewczych, których sposób działania opiera się na ich prostej konstrukcji. W jej skład wchodzą: palnik, rura emitująca oraz ekran. Każdy z elementów promiennika gazowego rurowego spełnia inne zadanie w procesie grzewczym, natomiast razem są doskonałym sposobem na ogrzanie wybranych powierzchni. Palnik tego urządzenia wytwarza płomień, który jest wydłużony podczas pracy za pomocą wentylatora pracującego na niskich obrotach.

Rury promienników gazowych rurowych są elementami promieniującymi, dlatego wykonuje się je ze stali szlachetnej oraz pokrywa specjalną czarną emalią. W ich wnętrzu cyrkuluje spalana mieszanka gazowo - powietrzna, która wytwarza energię cieplną. Energia ta zostaje przekazana przez owe rury, a także dodatkowo odbita przez ekran, który ma za zadanie odbicie promieni podczerwonych, czyli ciepła. W obu przytoczonych typach promienników gazowych ogromne znaczenie ma stopień i kąt nachylenia elementów urządzeń, które są odpowiedzialne za nagrzanie powierzchni - promienników