Promienniki gazowe - bezpieczne obchodzenie się z butlą gazową

Ostatnimi czasy dużo się mówi o stale rosnących cenach za surowce energetyczne. Część osób stara się wystraszyć społeczeństwo, że w niedługim czasie surowce energetyczne mogą zostać wyczerpane. Co prawda, zasoby surowców energetycznych nie są nieograniczone i kiedyś mogą się wyczerpać, nie grozi nam to jednak w najbliższym czasie.

Faktem jest, że energia pochodząca ze źródeł nieodnawialnych powinna być zastępowana przez bardziej ekologiczne źródła odnawialne. Za takie uznaje się choćby energie słoneczną. Dziś każdy z nas dobrze wie, że po zamontowaniu kolektorów słonecznych, możliwe jest skuteczne dogrzewanie budynków.

W klimacie umiarkowanym korzystanie z kolektorów jest możliwe zaledwie przez kilka miesięcy w roku. Przez resztę czasu, promieniowanie słoneczne jest zbyt słabe, by mogło być zamieniane w energię elektryczną.

Chwilowo nie pozostaje więc nic innego, jak korzystać ze źródeł nieodnawialnych. Wśród surowców wykorzystywanych do ogrzewania, jednym z popularniejszych jest gaz, którym napełniane są butle. Gasz jest nam dobrze znany i powszechnie wykorzystywany. Ostatnio, z dużym powodzeniem, montowane są instalacje gazowe w samochodach, co pozwala na tańszą jazdę. W obliczu rosnących cen paliw, gaz staje się najbardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Gaz zasila nie tylko samochody, lecz także niektóre urządzenia grzewcze. Wśród takich urządzeń, na czoło wysuwają się promienniki gazowe - jeden z typów promienników podczerwieni, znanych także jako promienniki ciepła. Promienniki gazowe to swego rodzaju nowość w ogrzewnictwie. Korzystamy z ich dopiero od kilku lat.

Nie przeszkodziło to jednak producentom promienników, którzy ze swojego produktu uczynili urządzenie wykorzystywane w niemal każdej branży. Bez promienników, zasilanych energią powstającą z podłączenia do butli gazowej, nie wyobrażają sobie funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjne, warsztaty, magazyny, a także zarządcy obiektów sportowych, organizatorzy imprez plenerowych pod namiotami czy właściciele butików w centrach handlowych.

Jak widać, możliwości zastosowania promienników gazowych są bardzo duże. Powstaje jednak pytanie, jak działanie promienników zasilanych butlami gazowymi wpływa na bezpieczne ogrzewanie? Okazuje się, że producenci promienników starają się zaspokoić potrzeby klientów nie tylko w zakresie komfortu korzystania z urządzeń, lecz także w kwestii bezpieczeństwa.

Promienniki zaprojektowane są w taki sposób, by - po podłączeniu ich do butli gazowej - pracowały wydajnie i bezpiecznie. Montowane są więc różnego rodzaju czujniki, które kontrolują prawidłowe działanie urządzenia. Oprócz tego, każde urządzenie wyposażone jest w zawór odcinający dopływ gazu. Ryzyko awarii urządzeń podłączonych do butli gazowych ograniczane jest do minimum, choć należy pamiętać, że nawet najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia muszą być eksploatowane zgodnie z instrukcją.

Wiele osób, przy pierwszym kontakcie z promiennikami, rezygnuje z czytania instrukcji obsługi, polegając na własnej intuicji. Nie jest to najmądrzejsze rozwiązanie, a skutki takiego intuicyjnego użytkowania sprzętu, mogą być dość nieprzyjemne. Niewłaściwe obchodzenie się zarówno z promiennikami, jak i z podłączonymi do nich butlami gazowymi może skończyć się tragicznie.

Dobrze jest bowiem uświadomić sobie, Że promienniki gazowe o dużej mocy grzewczej podłączane są nie do jednej butli gazowej o małej pojemności, ale do kilku. Największa pojemność butli to 33 kg.